دفتر مرکزی:

تهران-خيابان شريعتی-خيابان خواجه عبدالله انصاری-روبروی نيرومحرکه-پلاک28-واحد4

تلفن:

22841004-22886126-22886125-22886769

فاکس:

22886770

کارخانه:

قم-شهرک صنعتی شکوهيه-ميدان غدير-بلوار غدير-کوچه راش-پلاک11
تلفن: 20-3343618-0251